מדיניות פרטיות - Catch

עודכן לאחרונה: מרץ 2024
 1. מבוא
 2. כללי
  1. כחלק מהשימוש בשירותי היישום/אתר אינך נדרש להירשם או להזדהות או להעביר פרטים אישיים כלשהם למפעילה בשום שלב. ניתן אך לא חובה להזין דרך המערכת פרטים כגון: כינוי, גיל, מין ותמונה (אשר יהיו חשופים לעיני כל המשתמשים במערכת ללא יוצא מן הכלל), בנוסף ניתן לשמור פרטים אלו באופן מקומי במכשיר הקצה אך יש לשים לב שאין זה מבטיח "שריון" של פרטים אלו במערכת והמפעילה תהא רשאית לקבוע כי משתמשים אחרים "יתפסו" את הכינוי ששמרת או מספר משתמש/אנונימי שניתן לך.
  2. המפעילה אינה שומרת את תוכן השיחות הפרטיות שייערכו בין המשתמשים במערכת למעט ב-"חדרי השיח" שם נשמרות באופן זמני מספר מוגבל של הודעות אחרונות. ההודעות במערכת עשויות להימחק בכל רגע ואין ביכולתה של המפעילה לשחזר הודעות ופעילות מכל סוג במערכת, ולכן על המשתמש בלבד האחריות לגבות/לשמור את המידע. שימוש ביכולות: חסימה, מחיקה, ניקוי ומחיקה מתוזמנת לא מבטיחות מחיקה ואין להסתמך עליהן.
  3. בעת קיום שיחות חוזי או קול או שיתוף מסך שני מכשירי הקצה (של שני המשתמשים המשוחחים) מודעים לכתובות ה-IP אחד של השני, זאת מאחר והשיחות שואפות להתקיים בציר הישיר והקצר ביותר ל-2 המשתמשים המשוחחים.
   • תמונות המועלות למערכת ישמרו לזמן מוגבל בשרתי קאצ' וב-CDN (Cloudflare) ולכן אין להסתמך על שמירתן כאמצעי גיבוי כלשהו.
   • כמו כן שימוש בפעולת "מחיקת תמונה" או "מחיקה מתוזמנת" או "צפייה חד פעמית" לא מבטיחים את מחיקתה מהשרת וממכשירי הקצה של המשתמשים.
   • תמונות הפרופיל שיועלו יוצגו לכלל המשתמשים במערכת ולכן יש לשקול היטב טרם העלאת תמונה.
   • שים לב שהמפעילה רשאית לפי שיקול דעתה וללא התראה מראש לסרוק או לבדוק את התמונות המועלות בכל עת מכל סיבה שהיא.
  4. כמשתמש בעל כינוי ניתנת לך האפשרות לפתוח חדר, החדר שתפתח הינו לזמן מוגבל בלבד, המפעילה תהיה רשאית למחוק את החדר בכל עת לפי שיקול דעתה וללא התראה מראש. שמו של החדר אינו משוריין לך ולא ניתנת לך כל זכות או יכולת ניהול כלשהי בחדר שתפתח. בחדר נעול חובתך לזכור ולשמור את הסיסמה, למפעילה קיימת גישה גם לחדרים נעולים.
  5. בכל התחברות, עדכון פרטים ותקלה שתיווצר על ידך, אנו שומרים את כתובת ה-IP עימה התחברת, כינוי שהוקצה או שהוזן על ידך, תאריך ושעה.
 3. מאגר המידע והשימוש בו
 4. שימוש במידע
  1. פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעילה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של המפעילה לצרכים הבאים:
   • שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך;
   • עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר;
   • צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
   • דרישות גורמי אכיפה;
   • צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע;
   • מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
  2. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן המפעילה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת המערכת, לגופים השותפים לפעילות המפעילה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של המפעילה.
 5. מסירת מידע לצד שלישי
 6. מידע מצטבר ובלתי אישי
 7. שירותים של צדדים שלישיים
 8. שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע
  1. המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש במערכת.
  2. המפעילה עשויה לאסוף מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר במערכת שעשוי לזהות את הדפדפן של המשתמש באופן ייחודי. מידע כאמור כולל בקשת האינטרנט, כתובת IP, מערכת ההפעלה וגרסתה, סוג הדפדפן וגרסתו, שפת הדפדפן, מידע על צג המכשיר - רזולוציה וכד', זמני גישה, התוכן של "עוגיות" (Cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהמפעילה בעבר וכתובת האתר המפנה.
  3. המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אחסון דפדפן מכל סוג (Browser Storage), אלומות אינטרנט (Web Beacons) וכד'.
  4. בעת השימוש במערכת מתועד מידע סטטיסטי אודות היקף השימוש במערכת, תדירות השימוש בה, מקורות הגישה, גורם מפנה וכד', לצורך איסוף המידע נעשה שימוש ב- Google Analytics וטכנולוגיות דומות, המסייעות לנתח את דפוסי הפעילות במערכת, לבחון את מידת הפופולריות של השירותים והתכנים כך שיאפשר למפעילה להפעיל בקרה, להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, קוד או כל פעילות אחרת שלה. למידע אודות מדיניות הפרטיות שלGoogle Analytics לחץ כאן.